majetek

Soupis majetku družstva – k 25.3.2021

Na níže uvedených odkazech si můžete prohlédnout ekonomické výkazy sestavené likvidátorem Československého úvěrního družstva Ing. Lukášem Vlašaným k 25.3.2021 (ke dni vstupu družstva do likvidace). Soupis majetku.pdf Vstupní rozvaha.pdf